EMS RF

Tessan Josefin 30 MINUTERS BEHANDLING MOTSVARAR 20 000 SIT-UPS! EMS RF är baserad på en maskin som samtidigt avger synkroniserade RF och liknande teknik som Högintensivt Fokuserade Elektromagnetiska Impulser. På grund av den radiofrekventa uppvärmningen stiger muskeltemperaturen snabbt med flera grader. Detta förbereder musklerna för exponering för stress, liknande vad en uppvärmningsaktivitet gör innan ett träningspass. På…

Read More