Klicka på namnet ovan för att boka tid

I sammarbete med Anders Franzén, leg Ssk.

BOTOX – MUSKELAVSLAPPNANDE

Tycker du att pannans veck eller kråksparkarna vid ögonen blivit väl djupa?
Face facts utför dagligen den typen av behandlingar. Rynkbehandlingen utförs alltid av Legitimerad Sjuksköterska med många års erfarenhet ( 10år)inom skönhetsbranschen och en mängd olika skönhetsutbildningar. En medicinskt ansvarig läkare finns också knuten till kliniken, för din säkerhet.
Ett muskelavslappnande medel som heter Botox i folkmun injiceras under huden för att blockera signalöverföringen mellan nerv och muskel i de områden som rynkbehandlas. Det korrekta namnet är Botulinum toxin typ A.
Varje gång du ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen. Det framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Stigande ålder eller genetiska anlag gör att uttrycksrynkor och linjer blir kvar och är synliga även när ansiktsuttrycket övergått. En injektion verkar genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns och skapar rynkor. Huden blir snabbt betydligt slätare och rynkorna minimeras.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Rynkbehandling med en Botox injektion fungerar utmärkt för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar), runt munnen (rökrynkor) eller i käk- och halsområdet.
Om du däremot vill behandla rynkor eller linjer som orsakats av att huden i ansiktet förlorat volym, elasticitet eller blivit slapp finns det mer utfyllande behandlingsmetoder, till exempel fillers.

VEM UTFÖR BEHANDLINGEN

Anders Franzén som är legitimerad sjuksköterska med över 15 års erfarenhet. Han utbildar även i injektionskunskap och har varit på de flesta klinikerna i södra Sverige och även i Danmark och Finland. Därför kan du känna dig mycket trygg i att du blir behandlad av en mycket kunnig och proffsig sjuksköterska som till och med läkare och sjuksköterskor får utbildning av.

BEHANDLING MED BOTOX

En rynkbehandling med en muskelavslappnande injektion är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Små mängder injiceras med hjälp av en mikronål i de områden som ska rynkbehandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är smärtan nästintill obefintlig. Det känns ungefär som ett myggbett. Bedövning är inte nödvändig och du kan återgå till dina normala aktiviteter efteråt.
Du bör inte injiceras om du är överkänslig mot botuliumtoxin (botox), lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna. Du bör inte behandlas under graviditet eller amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället ska behandlingen avvaktas tills den läkt.

EFTER DIN BOTOXBEHANDLING

Rynkbehandling med en muskelblockerande injektion är ett väl beprövat och godkänt läkemedel som använts i många år för sjukdomsbehandling. Biverkningar och komplikationer är därför mycket ovanliga. I enstaka fall kan smärta eller svullnad uppstå. Blåmärken förekommer ibland. Vissa upplever illamående, huvudvärk eller får tillfälliga besvär med svaghet i närliggande muskler. Dessa eventuella biverkningar är mycket tillfälliga.

RESULTAT AV DIN BOTOXBEHANDLING

Resultatet av din behandling blir successivt synligt efter 3-5 dagar. I vissa fall kan det ta upp till 14 dagar. I normalfallet kvarstår resultatet av en enskild behandling i 3-5 månader. Därefter bör behandlingen upprepas. För varje gång du upprepar behandlingen ökar i de flesta fall varaktigheten.


BELKYRA – INJICERA BORT DIN DUBBELHAKA


Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ finns.
Nu kan du injicera bort din dubbelhaka. Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall. Belkyra är det första godkända läkemedlet för submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning. Exempel på dessa områden är insida knän och framsidan av armhålorna.

HUR FUNGERAR BEHANDLINGEN

Läkemedlet Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Den tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Belkyra är icke-human, icke-animalisk (som inte härstammar från människa eller djur) och är identisk med det naturligt förekommande deoxicholsyran
Behandlingen är individuellt utformad. När Belkyra injiceras i hakan förstörs fettcellerna i området, vilket resulterar i en mer markerad hakprofil.
Det krävs i regel flera behandlingar for att uppnå ett fullgott resultat eftersom dubbelhakans storlek förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.
Behandlingen kan därför upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2 till 3 behandlingstillfällen vara tillräckligt för önskat resultat.
Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor mellan behandlingarna.


FILLERS

Fillers fungerar så att de rekonstruerar och förbättrar struktur i läppar, kinder, ojämnheter under ögonen (påsar) och näsa. Alla delar i ansiktet kan återskapas till en naturlig, yngre volym och struktur. En av de rekommenderade filler-produkterna är en filler-gel som injiceras i huden i små mängder. Den är baserad på en hyaluronsyra som liknar kroppens egen hyaluronsyra, det verksamma ämnet i produkten.

Rekommenderad filler-gel

Hyaluronsyran i produkten vi använder är icke-animalisk, vilket innebär att risken för allergiska- eller överkänslighetsreaktioner är minimal. Fillers innehåller bedövningsmedlet lidokain, vilket gör hela injektionsprocessen till en mindre smärtsam och mer behaglig upplevelse. Resultaten av en behandling med fillers är långvariga, utan att vara permanenta. Effekten av en behandling med just denna fillergel syns vanligen 6–12 månader, men med vissa produkter ända upp till 18 månader.


Juvederm

Juvederm Voluma 1 ml

Kinder-haklinje
4000 kr

Juvederm Voluma 1 ml

Läppar
3500 kr

Juvederm Volift 1 ml

Läppar-nasobialveck
3500 kr

Juvederm Volift 0,5 ml

Läppar-nasobialveck
2500 kr

Belkyra

Behandling av lokala fettdepååer

9500 kr

Profilho

Spänstigare hud & mer volym

/per behandling
3500 kr

muskelavslappnande

Ett område

tex. argrynka, bunnylines, kråksparkar
2000-2500 kr

Två områden

tex. argrynkan + kåksparkar eller panna
3500 kr

Tre områden

tex. argrynka + kråksparkar + panna
4500 kr

Nedre ansiktet

Masseter / tandgnissel
3500 kr

Facelift

Mini

3 ml filler + 1område botox
10 500 kr

Small

4 ml filler + 2område botox
14 000 kr

Medium

5 ml filler + 3område botox
17 500 kr

Large

6 ml filler + 3område botox
20 000 kr

Anders Franzén

Jag är legitimerad sjuksköterska och har de senaste 15 åren varit produktspecialist för diverse olika läkemedelsföretag.
De senaste 7 åren jobbat produktspecialist/ injektions tränare av muskelavslappnande behandling och fillern Juvederm.
Där har jag skaffat mig goda kunskaper om olika sätt att behandla rynkor och volymförluster både med muskelavslappnande behandling och med filler (Juvederm). Kunskaperna har jag skaffat mig genom kurser på internationella kongresser och utbildningar både i Sverige och internationellt. Kurserna har varit både inom muskelavslappnande behandling och Juvederm där man har fått lära sig att kombinera dessa produkter för att få ett bra kosmetiskt resultat.
I mitt arbete som produktspecialist har jag hållit injektionsträningar kontinuerligt på de flesta kliniker i södra Sverige och även i Danmark och Finland. Då har jag lärt ut och visat de senaste teknikerna inom de olika behandlingsområdena. Under mina år som produktspecialist har jag skaffat mig ett nära samarbete med de främsta injektörena i Sverige och en ett flertal internationella.
Mitt mål med en behandling är att man ska hitta en bra balans mellan kundens ålder och utseende.
Produktpecialist, Injektioner med Botox & Juvederm
De senaste 10 åren jobbat produktspecialist/ injektion av botox och fillern Juvederm.
Anders har skaffat sig goda kunskaper om olika sätt att behandla rynkor och volymförluster både med botox och med filler (Juvederm). Kunskaperna har han skaffat sig genom kurser på internationella kongresser och utbildningar både i Sverige och internationellt.
Telefon: 0703-63 00 79
E-post: info@facefacts.se
Hemsida Facefacts >>>>
/ Anders