Botox & Fillers

I samarbete med Anders Franzén erbjuder vi botox- och fillersbehandlingar.

Fillers – Juvéderm
Fillers fungerar så att de rekonstruerar och förbättrar struktur i läppar, kinder, ojämnheter under ögonen (påsar) och näsa. Alla delar i ansiktet kan återskapas till en naturlig, yngre volym och struktur. En av de rekommenderade filler-produkterna är en filler-gel som injiceras i huden i små mängder. Den är baserad på en hyaluronsyra som liknar kroppens egen hyaluronsyra, det verksamma ämnet i produkten.

Hyaluronsyran i produkten vi använder är icke-animalisk, vilket innebär att risken för allergiska- eller överkänslighetsreaktioner är minimal. Fillers innehåller bedövningsmedlet lidokain, vilket gör hela injektionsprocessen till en mindre smärtsam och mer behaglig upplevelse. Resultaten av en behandling med fillers är långvariga, utan att vara permanenta. Effekten av en behandling med just denna fillergel syns vanligen 6–12 månader, men med vissa produkter ända upp till 18 månader.

Priser : Filler
Käklinje, 2ml 7500:-
Kinder 1ml 4000:-
Kinder 2ml 7500:-
Läpp 1ml 3500:-
Läpp Lyx 1,5ml 5000:-
Nasobiala veck 3500:-
Tear trough 3500:-

Anders behandlar även spindelkärl i ben (små ytliga blodkärl): 2000:-

Botox
Botox är ett naturligt förekommande protein, som finns i flera olika former. De mest kända är Botox med syskonet Vistabel, Dysport och syskonet Assalure samt Xeomin. Vid behandlingen injiceras en ytterst liten mängd i de muskler som gör att rynkorna syns när du till exempel rynkar pannan. Injektionerna medför att nervsignalerna tillfälligt inte når muskeln, vilket gör an den slappnar av och huden slätas ut.

En genomsnittlig botoxbehandling tar bara tio minuter och de flesta kan genast återgå till normala aktiviteter. I den mån biverkningar förekommer, så är det milda eller måttliga. Till exempel kan det tillfälligt uppstå en svag huvudvärk.

Priser Botulinumtoxin:

Botox 1 område 2500:-
Botox 2 områden 3500:- 
Botox 3 områden 4500:-
Botox bruxism/ tandpressning 4500:-
Botox Gummy smile 1500:- 
Botox haka 2000:-
Botox lipflip  2000 kr 

Belkyra -Injicera bort din dubbelhaka
Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ finns.

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka. Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall. Belkyra är det första godkända läkemedlet för submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter som upplever sin dubbelhalka besvärande. Det kan i vissa fall också användas för att ta bort lokala fettdepåer på kroppen som kan vara svåra att komma åt med fettsugning eller fettfrysning. Exempel på dessa områden är insida knän och framsidan av armhålorna.

Hur fungerar behandlingen?
Läkemedlet Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Den tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Belkyra är icke-human, icke-animalisk (som inte härstammar från människa eller djur) och är identisk med det naturligt förekommande deoxicholsyran.

Behandlingen är individuellt utformad. När Belkyra injiceras i hakan förstörs fettcellerna i området, vilket resulterar i en mer markerad hakprofil.

Det krävs i regel flera behandlingar for att uppnå ett fullgott resultat eftersom dubbelhakans storlek förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

Behandlingen kan därför upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2 till 3 behandlingstillfällen vara tillräckligt för önskat resultat.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Pris
Behandling av lokala fettdepåer: 4500:-/tillfälle

Anders Franzén:
Produktpecialist, Injektioner med Botox & Juvederm
De senaste 10 åren jobbat produktspecialist/ injektion av botox och fillern Juvederm.
Anders har skaffat sig goda kunskaper om olika sätt att behandla rynkor och volymförluster både med botox och med filler (Juvederm). Kunskaperna har han skaffat sig genom kurser på internationella kongresser och utbildningar både i Sverige och internationellt.

Telefon: 0703-63 00 79
E-post: info@facefacts.se
Hemsida Facefacts >>>>